ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Άφησαν ελπίδες οι πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης

Μαθήματα διαλόγου θα μπορούσαν να δώσουν άνετα οι πολίτες που συμμετείχαν στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη ...