ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3 Νέες Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Κορινθίων

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3)
 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»
,
που εδρεύει στην Κόρινθο Ν. Κορινθίας
 και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΚωδικόςθέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων
100ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ(Για τη στελέχωση
των Βρεφονηπιακών
και Παιδικών Σταθμών
του δήμου)
ΚΟΡΙΝΘΟΣΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ*ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Από την υπογραφή
της σύμβασης
έως 11 μήνες
(και όχι πέραν
της 31-7-2021)
1
101ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ(Για τη στελέχωση
των Βρεφονηπιακών
και Παιδικών Σταθμών
του δήμου)
ΚΟΡΙΝΘΟΣΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ*ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝΑπό την υπογραφή
της σύμβασης
έως 11 μήνες
(και όχι πέραν
της 31-7-2021)
1
102ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ(Για τη στελέχωση
των Βρεφονηπιακών
και Παιδικών Σταθμών
του δήμου)
ΚΟΡΙΝΘΟΣΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ*ΥΕ (16)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή
της σύμβασης
έως 11 μήνες
(και όχι πέραν της 31-7-2021)
1

 Περισσότερα στα συνημμένα ……

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΧ 1 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

admin

ΑΡΟΔΟ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Previous article

Το ηφαίστειο Villarrica στη Χιλή τη νύχτα.

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *