ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Άριστα” παίρνει η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

0

Της Νένας Μαλλιάρα

Μεταξύ των 8 κρατών παγκοσμίως με το υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματικότητας στις πολιτικές καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την Έκθεση Κοινής Αξιολόγησης της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης. Η αξιολόγηση αυτή έρχεται κατόπιν της συστηματικής εργασίας των αρμόδιων στελεχών των Αρχών της χώρας μας, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Οικονομικών, παρά τις τρέχουσες δύσκολες συνθήκες. 

Η Ελλάδα έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα ισχυρό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με πιο πρόσφατη κατάκτηση την πλήρη ενσωμάτωση της 5ης  Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τον περασμένο Οκτώβριο, εισάγοντας τροποποιήσεις στο εθνικό βασικό νομοθέτημα για το σκοπό αυτό, τον ν. 4557/2018. Ο νόμος ψηφίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων στη Βουλή.

Πώς η Ελλάδα καταπολεμά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος 

Μιλώντας χθες στην εναρκτήρια συνάντηση για την αξιολόγηση της χώρας από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της 4ης Οδηγίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΕΕ) 2015/849 (ν. 4557/2018), ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γιώργος Ζαββός, παρουσίασε τις καινοτομίες του νόμου. 

Όπως είπε, ο νέος νόμος περιλαμβάνει καινοτόμες αλλαγές, προβλέποντας, για παράδειγμα, για πρώτη φορά την εποπτεία των παρόχων κρυπτο-στοιχείων, μια ρύθμιση που θα επιτρέψει στις εθνικές αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν νέες μορφές ξεπλύματος χρήματος. 

Ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας του Υπουργείου Οικονομικών συνιστά την αρμόδια αρχή για το συντονισμό της εθνικής απάντησης απέναντι στους κινδύνους από το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Στρατηγικής αποτελεί το συλλογικό όργανο, το οποίο συγκεντρώνει όλους τους ιθύνοντες από τις εθνικές αρμόδιες αρχές και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής του.

Μαζί, τα δύο αυτά όργανα συνιστούν τον αρμόδιο μηχανισμό της χώρας για τον εντοπισμό, την εκτίμηση, την κατανόηση και τον περιορισμό των κινδύνων καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή όπλων μαζικής καταστροφής και εκδίδουν την “Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας”. 

Όσο για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αυτή εξασφαλίζεται επίσης μέσω του Φορέα Διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενώ ρυθμισμένα επαγγέλματα όπως δικηγόροι και συμβολαιογράφοι συντονίζονται μέσω ενός εξειδικευμένου μηχανισμού που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Πηγή: capital.gr

admin

Αυτά θα είναι τα επόμενα μέτρα αν δεν πετύχουν τα ισχύοντα

Previous article

Υπογραφή σύμβασης για την Ανάπλαση του Μνημείου της «Μάχης της Περαχώρας»

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *