3 175 000 ευρώ από το Αντώνης Τρίτσης για Σοφικό – Δήμαινα και Άγ Βασίλη – Στεφάνι – Μυκήνες

3.175.000 ευρώ από το «Αντώνης Τρίτσης για «Σοφικό – Αγγελόκαστρο – Δήμαινα» και «Άγ. Βασίλη – Στεφάνι – Μυκήνες» Β.Νανόπουλος: Με νέες μελέτες και πλήρη φάκελο διεκδικούμε την ένταξη σημαντικών έργων για τον τόπο μας Υποβλήθηκε σήμερα η 1η πρόταση του δήμου Κορινθίων στο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»». Μετά από οργανωμένη και στοχευμένη εργασία των αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών κατατέθηκαν – στα πλαίσια της ΑΤ05 «Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία»- προς χρηματοδότηση με το ποσό των 3.175.000 δυο σημαντικότατα για το δήμο μας έργα. 1/. Βελτίωση οδού σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού με τον … Continue reading 3 175 000 ευρώ από το Αντώνης Τρίτσης για Σοφικό – Δήμαινα και Άγ Βασίλη – Στεφάνι – Μυκήνες