ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Ξεκινά η αντιπυρική περίοδος: Καθαρίστε τα οικόπεδά σας

0

Την Πέμπτη 15 Απριλίου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος και οι δήμοι όλης της Κορινθίας βρίσκονται σε φάση αναδιοργάνωσης προκειμένου να ενημερώσουν του δημότες τους για την ευθύνη που έχουν να καθαρίσουν τα οικόπεδα από τα ξερόχορτα. Δεν είναι μυστικό άλλωστε ότι πάρα πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει και μεγάλες καταστροφές έχουν προκληθεί από οικόπεδα -ακόμα και εντός του αστικού ιστού- που παρέμειναν ακαθάριστα.

Ο δήμος Λουτρακίου και Αγίων Θεοδώρων εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση εν όψει της θερινής περιόδου

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη – ΦΕΚ 1346/Β/25-4-2012, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν για:

  • την αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τους μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας (τηλέφωνο επικοινωνίας2744022169), 
  • την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους

προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Στους χώρους που αναφέρονται, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά από την Πέμπτη 15 Απριλίου και ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου 2021. 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προσβλέπει στη συνεργασία των κατοίκων και τονίζει ότι είναι επιβεβλημένο να συμβάλουμε όλοι στην προσπάθεια αυτή της πρόληψης παραγόντων εκδήλωσης πυρκαγιών. Κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας μας. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β’ του Ν. 3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους (πρόστιμο πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο «0,50€/τ/μ.» του οικείου χώρου στους ιδιοκτήτες που είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα, με τις ίδιες ισχύουσες διατάξεις).

Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στο Βραχάτι

Previous article

Νανόπουλος: “δίνουμε χρήματα στις κοινότητες του δήμου για την αντιμετώπιση των τοπικών θεμάτων”

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *