Περιφερεια

“Όποιος τα ψέματα λαλεί, δίχως ανδρεία λογάται”, Βιτσέντζος Κορνάρος. (Απ. Παπαφωτίου για το φυσικό αέριο.)

“Όποιος τα ψέματα λαλείδίχως ανδρεία λoγάται”Βιτσέντζος ΚορνάροςΤο παρόν κείμενο αποτελεί συμπίλημα διαφόρων τμημάτων συνεντεύξεων, παρεμβάσεων, δελτίων τύπου των πρωταγωνιστών της μεθόδευσης – συμπαιγνίας ...