0
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι Έλληνες εφοπλιστές κατέχουν το 26% του παγκόσμιου στόλου των δεξαμενόπλοιων και το 14,7% των φορτηγών πλοίων

Κυρίαρχοι στα δεξαμενόπλοια είναι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ο οποίοι ελέγχουν το 26% του παγκόσμιου στόλου.  Επίσης, ελέγχουν το 14,7% των φορτηγών.  Σε σύνολο 56.498 πλοίων χωρητικότητας ...