ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εν Κορίνθω τη κε΄ Φεβρουαρίου 1822: Α΄. Είναι απηγορευμένον να πωλώνται και ν’ αγοράζωνται, άνθρωποι παντός έθνους

25 Φεβρουαρίου 1822: Καταργείται επίσημα η δουλεία στην Ελλάδα! Ο πόλεμος είναι ο πατέρας όλων, ο βασιλιάς όλων… μετατρέπει ορισμένους σε δούλους και ...