ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Δήμος Βέλου Βόχας: Ειδικό Βοήθημα για την επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους: Α) Μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση masouri@vochas.gov.gr B) Καταθέτοντας τον φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα ...