ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρέθηκαν πόροι για την χρηματοδότηση 45 επιπλέον προτάσεων καινοτομίας

Ενεργοποιήθηκαν οι απαραίτητοι πόροι για την χρηματοδότηση επιπλέον 45 εγκεκριμένων, αλλά αρχικά μη χρηματοδοτούμενων προτάσεων, Δημόσιας Δαπάνης 13,65 εκ. € στο πλαίσιο του ...