ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας,σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων πουδραστηριοποιούνται στο Νομό μας, SROPT CAMP Α.Ε. ...