ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2021

Για ένα μήνα το σύστημα θα λειτουργεί προαιρετικά – Στόχος η καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης – Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, προβλέπεται πρόστιμο ...