ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πνοή Δημιουργίας: Η ΔΕΗ να δώσει στον δήμο Κορινθίων ανταποδοτικά για το mega-ΚΥΤ Αθικίων

«Η Κόρινθος και ο Δήμος Κορινθίων θα επιφορτίζεται όλο το ενεργειακό βάρος της Πελοποννήσου και της Αττικής μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από ...