ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Εργασίες επισκευών και συντήρησης στις παραλίες του Δήμου Βέλου Βόχας

Εργασίες επισκευών και συντήρησης πραγματοποιήθηκαν στις παραλίες του Δήμου από τα συνεργεία των τεχνικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το δημοτικό λιμενικό ταμείο Βόχας, ...