0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

27 Οκτωβρίου 1923: Από το λιμάνι της Κορίνθου άρχισε ο βομβαρδισμός των παρυφών της πόλης , … και τελικά ο Μανιαδάκης αναγκάστηκε να παραδώσει την πόλη.

Η Κόρινθος και το κίνηµα του 1923 Τον Οκτώβριο του 1923 την Ελλάδα κυβερνούσε η βενιζελική Επαναστατική Επιτροπή υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα, με ...