Περιφερεια

Σύσκεψη υπό τον Παναγιώτη Νίκα για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην Κορινθία

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής, παρευρέθηκε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου στην Τρίπολη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων της ΠΕ ...