ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

24 Ιανουαρίου 1837: Ψηφίστηκε ο πρώτος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις με ζώα

Στις 24 Ιανουαρίου 1837 στην Ελλάδα ψηφίστηκε ο πρώτος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις με ζώα.- Ποιοι ήταν οι οδοφύλακες και ποιοι είχαν ...